04 janeiro 2007

Ignacio Basallo

Jogando cumha escultura de Ignácio Basallo.

Fotografias da nova urbanización da Avenida de Barcelona de Santiago de Compostela, onde se atopa um obelisco e umha "aranha" de Basallo.

Sem comentários: