31 janeiro 2009

Hórreo


Quando fotografaba este hórreo unha vecinha preguntou-me se non quería levar as árbores comigo.

Quedei parvo coa pregunta, así que falamos un cacho sobre a dureza da vida rural.

Ao final descubrim que o problema non eran quederam sombra, nin o risco de que entraram as pólas por unha fiestra. O problema é que as folhas pousan-se no telhado e atascan os desagües.


Ponte Maceira (A Corunha).

Portas

Portas em Ponte Maceira, nun paréntese entre borrascas.

06 janeiro 2009

Tóxico


Garrafas de plástico.