21 agosto 2009

Villa Adriana

Villa Adriana

Villa Adriana, Tiboli (Italia).

Detalhes de Artena

Artena é umha pequena vila (12 mil habitantes) da región de Roma, no Lazio.
O seu centro histórico está construído numha empinada montanha, polo que o seu urbanismo resulta do mais curioso.


Palazzios

Janelas romanas.

Números

Numeración de portales en el Trastevere de Roma.

2529

20 agosto 2009

Campo di fiori

Un dos moitos recunchos imprescindibles de Roma: O Campo di Fiori.

19 agosto 2009