23 setembro 2007

Vendima

Uvas, vendima
O calendário republicano francês (1792) denominava os meses pola súa relación coa actividade agrícola e os fenómenos da natureza.
Asi aos meses do outono chamaron-os: Vendémiaire, Brumaire e Frimaire.

O primeiro -Vendémiaire- (do 21,22 ou 23 de setembro até o 21, 22 ou 23 de outubro) relaciona-se coas labores da recolhida da uva.

205 Anos despois e a pesar do cámbio climático, seguindo a pauta republicana, comezan as vendimas no Ribeiro.

Uvas brancas de treixadura, Beade (Ourense).