15 fevereiro 2009

Ribadulla

A borrascas colleron descanso nesta fin de semana, e saimos a ver camélias.
Non as atopamos, mais demos co rio Ulla.

Sem comentários: