06 outubro 2007

Kinderdijk

Os 19 muínhos de vento de Kinderdijk drenavan o exceso de auga das canles -que se atopan baixo o nível do mar-, desviandoo cara o rio Lek.
Hoxe em día este traballo continua sendo necesário, ainda bem, em estacións impulsadas con energia elêctrica.

A evolución do funcionamento de canais, diques e muinhos está moi bem explicada neste vídeo.

Este conxunto de muinhos foi declarado património da humanidade pola UNESCO em 1997.

Kinderdijk windmillsKinderdijkKinderdijkKinderdijkKinderdijk

Sem comentários: