09 junho 2007

Palmeira

Palmeira

O pequeno porto de Palmeira (ria de Arousa) protexe às tradicionais dornas.

Localización en GH Mapas.

Sem comentários: