03 maio 2007

Nostálgia

Veneza
Umha concesión à nostálgia... o recordo das góndolas de Veneza.

Sem comentários: