10 março 2007

Santa Maria del Mar (BCN)

"Església de Santa Maria del Mar" em Barcelona, dun gótico cum interior casi minimalista.

Santa Maria del Mar, BarcelonaSanta Maria del Mar

Sem comentários: