05 fevereiro 2007

Matrícula do Mar

"7ª Vil(l)-1-25-02".
Sempre me intrigarom as matrículas dos barcos.
Agora sei que o primeiro número indica o tipo de actividade (7ª corresponde às embarcacións de recreio e de pequena eslora), as letras indican a província marítima (Vill=Vilagarcía) e o seguinte número corresponde com o porto onde está registrada a nave, (asignado por orde geográfica dentro da província e de Norte a Sul ).
Corrubedo
(Riveira) é o primeiro porto da província de Vilagarcía de Arousa.

Sego desconhecendo o significado do resto dos números.

BarcaBarcas, Corrubedo

Sem comentários: