07 setembro 2006

DETOX Campaign

Support WWF's campaign against Toxic Chemicals

Durante os meses de Setembro e Outubro, os europarmentários espanhois participarám no debate e na votación definitiva da legislación europea sobre substâncias químicas (REACH).
Será a derradeira oportunidade para pedir a os nossos políticos que apoien umha legislación eficaz e forte, de maneira que a lei proteja a nossa saúde e o nosso medio ambiente no futuro.

Se queres que voten para substituír as substáncias químicas sintéticas mais tóxicas por alternativas mais seguras, envia-lhes esta carta electrônica agora mesmo!.

Sem comentários: