31 outubro 2005

Estatutos

Segundo a Fundación de Estudos do Partido Popular (FAES) a reforma do Estuto de autonomia de Catalunha proposta polo Parlament permite a poligámia.

Nestas circuntâncias eu sugiro que a redacción do novo Estatuto de Galicia, seja tramitada con carácter de urgência e nos mesmos termos que em Catalunha.

Ainda que seja con caracter experimental, é bom sabermos se o estado civil "poligámico" reduce a violência doméstica dalguma maneira.

Sem comentários: